امتحان کدام پایه‌های تحصیلی حضوری است؟


مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی شرایط امتحانات خرداد 1400 را مشخص کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش متوسطه، جلسه معاون آموزش متوسطه بامعاونین آموزش متوسطه استانها روز دوشنبه23فروردین به صورت مجازی برگزار شد.

علیرضا کمرئی دراین جلسه مجازی در3محور مطالب خود رابیان نمود،محوراول روند آموزش درسال تحصیلی 1399-1400واهم اقدامات ونتایج فعالیت همکاران صف وستاددر شرایط بحران.محور دوم :باتوجه به شرایط کرونایی وضرورت تغییرات در روند آموزش در عرصه بین الملل وتغییر رویکردهای جدید در نظام آموزشی دنیا پرداختند ودر محور سوم از فرمایشات خود به مسایل امتحانات خردادماه 1400،الگوی تعالی مدیریت ،جوامع یادگیری ومسایل پیرامون ماموریتهای معاونت آموزش متوسطه بیان کرد.

معاون آموزش متوسطه وزیر خاطر نشان کرد: برای اهداف آموزشی ویادگیری دانش آموزان واستمرار یادگیری باید مدیریت عالی داشته باشیم وبااعمال مدیریت خوب براهداف گذشته استمرار داشته باشیم.تدریس موثر از اهداف ماست وباید بر کلاسهای درس نظارت کامل داشته باشیم.

دراین جلسه مجازی که رئیس مرکز سنجش وپایش کیفیت آموزشی حضور مجازی داشت به روند برگزاری امتحانات خرداد1400پرداخت.

خسروساکی گفت: تغییررویکرد شیوه سنجش وارزشیابی از شرایط سنتی به شیوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی شایستگی محور باتمرکز برارزشیابی تکوینی به منظور ارتقای کیفیت وبهبود فرایند یاددهی -یادگیری است.

وی افزود:امتحانات خردادماه 1400 فقط برای دانش آموزان پایهنهم ودوازدهم براساس مصوبه977شورای عالی به صورت حضوری وبرای سایر پایه ها ودروس غیر فنی وپایه فنی مسولیت برنامه ارزشیابی برعهده مدیر مدرسه باتصمیمات شورای مدرسه است.

وی درادامه گفت: امتحانات داوطلبان آزاد،جهشی ،ایثارگران ،بزرگسالان به صورت حضوری است.

خسروساکی درپایان درخصوص امتحانات دروس شایستگی های فنی واستانداردهای مهارت ،شاخه های تحصیلی فنی حرفه ای وکاردانش به صورت حضوری است وطراحی سوال براساس وضعیت قرمز طراحی خواهد شد.

منبع:پاناتصویر : https://rozup.ir/view/3450110/_2021-12-24T10-33-10.297nnn.png

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

دانلود : 272
چهارشنبه 25 فروردين 1400 ساعت : 13:54

386
مطلب
+ 44
افراد آنلاین
+2,734
بازدید امروز
4,332
بازدید دیروز
20,956
بازدید ماه
1,998,512
بازدید کل
سه شنبه 15 آذر 1401
تقویم روز